Новата зала на Първа езикова гимназия във Варна спечели национално отличие в националния конкурс „Сграда на годината 2020“, категория „Проекти, свързани с развитието на градовете – градска среда и култура“.

Нашето участие е само по повод на подовите настилки – в случая каучукова настилка в черно със сиви пръски.