Изкуствена трева за мулти спорт 20 мм – волейбол, мини футбол, хандбал, народна топка

Описание

Игрища мултиспорт

Съвременните условия изискват дадена площ, предвидена за спорт, да може да се използва за няколко вида дейности като са възможни различни комбинации. Най-често това са волейбол, народна топка, хадбал, тенис и по-рядко баскетбол/поради специфичните изисквания за отскок на топката и необходимостта от твърда настилка/ и още по-рядко мини футбол. Съчетаването се получава като различните видове спорт се разделят с различен цвят на изкуствената трева и различни по цвят линии за всеки спорт.

Вида на основата е дренаж, асфалт или бетон, като за първия вариант е задължително под изкуствената трева да се положи геотекстилна подложка, чиято цел е да запази тревата от разместването на камъчетата от долната страна.

Тревата обикновено е с 15-20 мм височина на влакната, като гъстотата зависи от това какъв вид спорт ще се тренира на съответното игрище. Задължително е направата на посипка с промит, сух, кварцов пясък, който да е в достатъчно количество, така че да покрива 2/3 от височината на влакното.

Основата на изкуствените треви за футбол са от 1слойна или 2 слойна подложка, в която през определено разстояние се виждат специални отвори, спомагащи оттичането на дъждовната вода.

Няма изисквания за размерите, но все пак трябва да се спазват някои норми за размерите на игралното поле и свободните зони около него. При направата на минифутболно поле трябва да се предвиди достатъчно пространство за игра, за да не се допусне струпване на прекалено много играчи, които ще си пречат и може да се контузят при близък контакт. Същевременно наличието на много играчи на малка площ ще доведе до бързото износване на изкуствената трева, особено в някои зони. Отново най-същественото за терените с изкуствена трева е тяхната адекватна поддържка, редовното четкане и разнасяне на посипката, която трябва да бъде равномерно разпредерена и да не се допускат зони без достатъчно посипка.

 

Нашите специалисти ще помогнат при избора на най-подходящия вид изкуствена трева за мултиспорт игрища, комбинацията от няколко вида разчертавания.