Акрил къшън – мултиспорт външни настилки 3,5мм или 5,0 мм

Флекс флор Х Р 3.5mm или 5,0 mm
Описание на системата по слоеве: Description Consumption
1. RIΤIVEX R LIQUID 1102 – акрилен грунд.
Употреба за връзка между асфалта и последващия слой от ELASTOSPORT 853 или SUPER ELASTOCOAT 842. Полага се с мече или посредством
пръскане
2. ELASTOSPORT 853-R – Акрил концентрат, еднокомпонентен, заглаждащ и поправящ слой, подготвящ основата за последдащо полагане на
спортна настилка /Ресърфейсър/. Може да се смесва с пясък

3. ELASTOSPORT 853-R нанася се с раклета върху гладка, компактна основа от ситнозърнест асфалт преди полагане на ELASTOTURF 851.
Устойчив на лоши атмосферни услови след изсъхване
SUPER ELASTOCOAT COARSE 842 – Гъвкъв, фабрично изготвен за полагане слой, съдържщ гумени продукти / Къшън/
Състои се от рециклирани каучукови гранули с гранулометрия 0.5-1.0mm, специални пълнители, смоли и други. Нанася се на два слоя, кръстосано след
изсъхване на всеки предходен.
4. SUPER ELASTOCOAT FINE 842 – Гъвкъв, фабрично изготвен слой за полагане върху предходния слой от къшън. Състои се от рециклирани каучукови гранули с гранулометрия 0.2-0.5mm, специални пълнители, смоли и други. Нанася се на два слоя, кръстосано след изсъхване на предходния
5. ELASTOTURF 851 CON/H – акрил С концентрат, еластичен, противоподхлъзващ, устойчиво покритие за спортни цели. Може да се
добавя пясък, при необходимост

Състав – акрилна смола, кварцов пясък и специални подобрители. Устойчив на лоши атмосферни условия след изсъхване. Полага се с раклета

Предлагаме доставка и монтаж в България, като е възможно да бъдат поръчани и само материалите.

 

Описание

ВЪНШНИ СПОРТНИ НАСТИЛКИ ФЛЕКСФЛОР Х Р 3.5 мм или 5,0 мм
Външна гъвкава акрилна спортна система за под, идеална за тенис, баскетбол, волейбол, хандбал и минифутбол, както и за всеки друг тип външно
спортно игрище.

Комбинация от разливна акрилна настилка със средна дебелина от 3.5mm или 5,0 mm
Сертифицирана от Международната федерация по тенис (I.T.F)

  • Монтажът е върху нов асфалт, с предвидени съответни наклони двустранно или едностранно и шахти за отводняване.