Винилови настилки на руло - за обществена област, хомогенни и електропроводими