Транспортни настилки на руло – за влакове, автобуси, асансьори