Политика на поверителност

Нашата политика за защита на личните данни

Общи условия

Условията, споменати тук, са приложими за този сайт и не задължително за други сайтове на „Подови Настилки” ООД във световната мрежа. Когато напуснето този сайт, моля прочетете приложимо към сайта, който посещавате. Ако не сте съгласни с условията, моля напуснете този сайт.

Чрез използването на този сайт, Вие се съгласявате със следните условия:

Неперсонална информация, събирана автоматично.

„Подови Настилки” ООД съхранява личната информация на посетителите на сайта. Би могло информацията да се използва за осигуряването на общи статистики за клиентите, продажбите, трафика и подобна информация за сайта към трети страни, но тези статистики няма да включват лична информация.

Лична информация

За да може да отговаряме на въпросите Ви и да изпълняваме Вашите молби е нужна лична информация като име, адрес, e-mail адрес и телефонен номер. Тази информация може да бъде използвана за да отговорим на Вашите питания или за да се свържем с вас чрез поща, e-mail или телефон за да Ви информираме за нови продукти, услуги или промоции, които предлагаме. Ако направите поръчка, поискате услуга или добавите нещо към този сайт, може да се наложи да се свържем с Вас. Въпреки това, няма да предоставяме тази информация на трети страни без Ваше разрешение, освен когато е наложимо за да се изпълнят исканията Ви. Също така, Вие давате права на „Подови Настилки” ООД да си служи с тази информация със своите съдружници за гореспоменатите цели.

Освен личната информация, чрез сайта можем да съберем различна техническа информация – например IP адрес, операционна система, вид на браузъра, референтни сайтове и др.

Сигурност

Моля, забележете, че винаги има рискове с предоставянето на лична информация – не зависимо дали персонално, чрез телефон или интернет, въпреки че няма система или технология, която е напълно сигурна и защитена, „Подови Настилки” ООД полага необходимите усилия и взима мерки за да намали рисковете от неупълномощен достъп до информацията Ви и некоректна употреба. Използваме криптираща технология при събирането на важна информация като информация за кредитни карти например.

Точност на събраната информация

„Подови Настилки” ООД по своя инциатива или по Ваша молба ще поднови, допълни или изтрие всякаква непълна, невярна или остаряла лична информация, събрана от „Подови Настилки” ООД във връзка с този сайт.

Идентификация на посетителите

От време на време, информация може да бъде записвана на Вашия компютър за да ни позволи да ви индентифицираме. Тази информация е позната като “cookies”. Показвайки ни как и кога нашите посетители използват сайта, тази информация ни позволява да го подобряваме. Ще използваме cookies само за информация, записана от тях самите. Употребата на cookies е стандартна и много сайтове ги използват. Те се съхраняват на компютърът Ви, не на нашия сайт. Ако Вашият браузер позволява, можете да бъдете уведомявявани при записването на cookies или да напълно да го забраните.

Непълнолетни

Никаква информация не може да бъде предоставяна на „Подови Настилки” ООД от лица под 18 години без съгласието на родител или законен закрилник. Лица под 18 години не могат да осъществяват покупки или други подобни дейности на този сайт без това съгласие, или одобрение от приложимото законодателство.

Промени

Можем да променяме тези условия, както и да прекъсваме достъпът до сайта или някаква част от него по всяко време, със или без предупреждение.